Синдром на Вилебранд-Юргенс: Терапия

Общи мерки

  • Хората със синдром на Вилебранд-Юргенс трябва да вземат идентификационна карта и да я носят със себе си по всяко време!
  • Инжекциите трябва да се прилага интравенозно и / или подкожно.
  • Винаги трябва да се внимава много хемостаза след нараняване / операция.
  • Преглед на постоянните лекарства поради невъзможен ефект върху съществуващото заболяване.

Ваксинации

Трябва да се направят ваксинациите, препоръчани от STIKO. Те обаче не трябва да се прилагат интрамускулно без заместване на фактора.

Физическа терапия (включително физиотерапия)