Синдром на Вилебранд-Юргенс: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 1-ви ред - задължителни лабораторни изследвания.

 • Малка кръвна картина
 • Диференциална кръвна картина
 • Параметри на коагулацията - време на кървене [↑], PTT [↑], бързо [нормално].
 • Определяне на факторите на съсирване:
  • VWF (фактор на фон Вилебранд; синоними: антиген, свързан с фактор на кръвосъсирване VIII или антиген на фактор на фон Вилебранд, vWF-Ag).
  • VIII (хемофилия А)
  • IX (хемофилия В)

Лабораторни параметри 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване и задължителни лабораторни параметри.

 • Ристоцетинов кофактор - чрез образуване на ристоцетинов кофактор / коефициент на антиген на vWF, vWS тип 2 може да бъде диагностициран с висока степен на надеждност.
 • Мултимерен анализ на Von Willebrand - за подтипиране.
 • Генетична диагностика / мутационен анализ (vWF)