Синдром на Вилебранд-Юргенс: Лекарствена терапия

Терапевтична цел

Хемостаза или профилактика на кръвоизлив.

Препоръки за терапия

Тип Активни съставки Специални характеристики
1 + 2 Дезмопресин За леко кървене
3 Дезмопресин Непрекъсната инфузия по време на операция (OP)
Фактор VIII / концентрат на фактор на фон Вилебранд В случаи на тежко кървене и за профилактика преди операция
Транексамова киселина Освен това в случай на кървене от лигавицата, - хирургическа интервенция.

Допълнителни бележки

  • При определени обстоятелства, профилактично заместване терапия е посочено във von Синдром на Вилебранд-Юргенс тип 3 (концентрат на фактор VIII / vWF 20 IU / kg телесно тегло 2 пъти седмично).