Какво е Circulus Vitiosus?

Circulus Vitiosus се разбира в обикновения език като „порочен кръг“ (lat: Cirlus - кръг, vitiosus - вреден). Това е заблуда или циркулярно разсъждение, при което дефектната предпоставка и фалшивото заключение са взаимно зависими. В медицината circulus vitiosus се разбира като патофизиологичен процес, при който две (или повече) нарушени телесни функции взаимно си влияят и по този начин поддържат или непрекъснато подсилват заболяването. Следователно цялото е самоуправляващ се болестен процес.

Пример

слабителни или лаксативи са полезни лекарства за запек. Но: лаксативи не трябва да се използва редовно без указания на лекар.

Защо.

Редовно използване на повечето лаксативи често води до добродетелен кръг, който води до разслабително зависимост. Вода и загубите на електролит са отговорни за това. В този контекст загубата на калий по-специално играе важна роля: дефицитът на калий води до намалена активност на червата, което допълнително увеличава бавността на червата и по този начин причинява запек още повече.

За заобикаляне на проблема с нежеланото калий загуба, включително възможните негативни последици, може да се прибегне до билкови пълнители, лактоза, лактулоза, или чисто осмотично активните разслабително макрогол (полиетилен гликол) за лечение запек.