Фрактура на Weber C | Лечение на фрактура на трималеоларен глезен

Фрактура на Weber C

глезен фрактурите могат да бъдат класифицирани съгласно класификацията на Вебер въз основа на участието на синдесмоза. Трималеоларен глезен фрактура може да съответства на фрактура на Weber C, но това не винаги е така. Синдесмозата, като лигаментозна връзка между пищяла и фибулата, е важна структура за стабилността на глезен ставата и нараняване на синдесмозата може да доведе до нестабилност в ставата и до преждевременно артроза.

  • В Weber A фрактура, фрактурата се намира под синдесмозата.
  • В случай на Weber B фрактура, фрактурата е на нивото на синдемоза, може също да бъде засегната или непокътната.
  • При фрактура на Weber C костната фрактура се намира над синдесмозата, така че винаги е засегната. Поради високата нестабилност и риска от дислокация, фрактура на Weber C е ясна индикация за операция. Костните фрагменти се намаляват с помощта на винтове и плочи, така че фрактурата да може да бъде натоварена със стабилно упражнение.