Тест за гледане на знаци | Тест за деменция

Гледайте тест за знаци

Тестът за часови знак (UZT) е ежедневна практическа процедура за изпитване, при която изпитваното лице трябва да запише часовник със съответното време. Рамката на часовника може да бъде дадена или нарисувана от самия тестващ човек. Персоналът, който извършва теста, казва на тестващия човек часа, например 9:40 ч. Сега започва 5-минутната сесия, по време на която респондентът трябва да изтегли числата, стрелките на часовника и правилната позиция на тези, т.е. правилното време .

По време на теста се проверяват визуално-пространствените способности на пациента и се регистрират недостатъци в конструктивното мислене. След като изтече времето за изпитване, резултатът се оценява с помощта на стандартизирана система. Тестващият получава следните точки: 3 точки, ако числото 12 е изтеглено отгоре; 2 точки, ако часовникът има 2 стрелки; 2 точки, ако са изтеглени 12 числа и още 2 точки, ако е показано правилното време. Резултат под 6 се счита за тревожен, въпреки че системата за оценка варира при различните автори или работни групи.