Списък и функция на витамините

Тялото зависи от ежедневното снабдяване с витамини с храна. Витамини и техните прекурсори (провитамини) са основни хранителни компоненти. За разлика от макронутриентите (хранителни вещества), витамини не служат като строителни материали или като доставчици на енергия, но по същество изпълняват ензимни (каталитични) и контролиращи задачи в множество процеси на човешкото тяло.

Въз основа на тяхната разтворимост витамините се разделят на две групи - хидрофилни (вода-разтворими) и липофилни (мастноразтворими) витамини. В ранните години на откритието си витамините са били озаглавени с букви и цифри, а по-късно са получили познатите си имена, описващи химическата им структура. Вода-разтворимите витамини включват витамин С и витамин В комплекс. Мастноразтворимите витамини включват витамини А, D, Е и К.

Внимание! Според наличните за Федерална република Германия данни за състоянието на предлагането (виж, наред с другото, Национално проучване на потреблението II) на жени с витамини, приемът витамин D намлява витамин Е не е оптимално. Наличните данни за състоянието на снабдяването на мъжете показват неоптимален прием за витамин С, витамин Е, и витамин D.