Витамин Е: Оценка на безопасността

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) последно оцени витамини намлява полезни изкопаеми за безопасност през 2006 г. и определи така нареченото допустимо горно ниво на прием (UL) за всеки микроелемент, при условие че са налице достатъчно данни. Този UL отразява максимално безопасното ниво на микроелемента, което няма да причини неблагоприятни ефекти когато се приема ежедневно от всички източници за цял живот.

Максималният безопасен дневен прием за витамин Е е 300 mg. Максималният безопасен дневен прием за витамин Е е приблизително 25 пъти препоръчителния дневен прием от ЕС (Nutrient Reference Value, NRV).

Тази стойност се отнася за възрастни мъже и жени на 19 и повече години, както и бременни и кърмещи жени.

Не са докладвани нежелани странични ефекти витамин Е, дори след години на администрация на високи дози.

Данните от NVS II (National Nutrition Survey II, 2008) за дневния прием на витамин Е от всички източници (конвенционални диета намлява добавки) показват, че при германското население не е достигната границата на безопасен дневен прием от 300 mg.

EFSA е определила стойност от 540 mg витамин Е на ден като NOAEL (No Observe Adverse Effect Level) - най-високото доза на вещество, което няма откриваемо и измеримо неблагоприятни ефекти дори при продължителен прием. Съответно сумата, при която не неблагоприятни ефекти наблюдавани е над 40 пъти по-голяма от стойността на NRV и два пъти по-безопасен максимален дневен прием.

Повишената склонност към кървене се обсъжда като нежелан ефект от трайно твърде високия прием на витамин Е. Няколко проучвания не показват отрицателни ефекти, когато се прилагат 600 mg витамин Е на ден за период от три години. По принцип обаче високият прием на витамин Е може да увеличи склонност към кървене при лица с кръв нарушения на коагулацията или антикоагулант притежава с витамин К антагонисти. Това се наблюдава например при пациенти, приемащи антикоагуланти - количества от 70 до 270 mg витамин Е на ден, приемани в продължение на четири седмици.