Витамин С: Взаимодействия

Взаимодействия на витамин С с други микроелементи (жизненоважни вещества):

Ютия и дъска

В полза на абсорбция of желязо чрез намаляване до Fe2 +, 25 до 75 mg от витамин С или повече трябва да присъстват в хранене. Евентуално, витамин С допълнително увеличава стабилността на вътреклетъчните феритин. В резултат на това фагоцитоза на феритин в лизозоми и по този начин се предотвратява превръщането в слабодостъпен хемосидерин.

Хистаминът

издигнат хистамин нива, разработени под стрес се наблюдава намаляване на администрация на аскорбинова киселина (витамин С).

Витамин Е

Витамин С има индиректен ефект върху мембранно свързани радикали, които се неутрализират от токоферол молекули за образуване на токоферолови радикали. L-аскорбиновата киселина регенерира токофероловия радикал. Това синергично взаимодействие оптимално защитава клетъчните мембрани, както и клетките и клетъчното ядро.