Vicks DayMed

Капсулите

  • Фенилпропаноламин
  • Парацетамол
  • Декстрометорфан

Предлага се като Pretuval таблетки.

Wick DayMed студена напитка

  • Фенилефрин
  • Парацетамол
  • Аскорбиновата киселина
  • гуаифенезин

Предлага се като Pretuval ефервесцентни таблетки.