Вентрикуларно трептене: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследванеи др. - за диференциална диагностична обработка

  • Малка кръвна картина
  • Възпалителни параметри - CRP (С-реактивен протеин) или ESR (скорост на утаяване на еритроцитите).
  • Електролити - калий, магнезий
  • Параметри на щитовидната жлеза - TSH
  • Силно чувствителен сърдечен тропонин Т (hs-cTnT) или тропонин I (hs-cTnI); креатин киназа (CK, СК-МВ), лактат дехидрогеназа (LDH) - ако миокарден инфаркт (сърце атака) се подозира.