Вентрикуларно трептене: Или нещо друго? Диференциална диагноза

Сърдечно-съдови (I00-I99).