Титър на ваксинация: Определяне и значение

Какъв е титърът на ваксинацията?

Титърът на ваксинацията е мярка за имунитета на организма към определено заболяване след предишна ваксинация. За целта се измерва концентрацията на наличните в кръвта антитела срещу съответния патоген.

Определянето на титъра отнема време и е скъпо. Поради това се извършва само в определени случаи.

Кога се определя титърът на ваксинацията?

След ваксинация срещу хепатит титърът трябва да се определя рутинно, тъй като относително много ваксинирани лица не отговарят на ваксинацията в желаната степен.

Определянето на титъра на ваксина срещу рубеола е полезно при бременни или неваксинирани жени в детеродна възраст. Това дава възможност да се определи дали една жена наистина е имунизирана срещу болестта. В крайна сметка инфекцията с рубеола по време на бременност може да бъде животозастрашаваща за ембриона.

За да може да определи титър, лекарят се нуждае от кръвен серум. За целта той взема малко кръв от вената.

Кога титърът на ваксинацията е твърде нисък?

Титрите на ваксинацията обикновено се разделят на различни нива – в зависимост от това колко висока е концентрацията на антитела в кръвта. Ако титърът е твърде нисък, това може да има различни причини:

  • Някои хора не реагират или не реагират достатъчно на ваксинация (напр. поради имунен дефицит) – следователно те не произвеждат никакви или почти никакви антитела.
  • Ако ваксината е била съхранявана неправилно (напр. недостатъчно охладена) или приложена неправилно (напр. неправилно инжектирана), ваксинацията може да няма желания ефект – тялото не произвежда никакви или твърде малко антитела, така че титърът е твърде нисък.