U10 Проверка: време, процедура и значение

Какво представлява изпитът U10?

Прегледът U10 е профилактичен преглед за деца в начална училищна възраст. Трябва да се проведе на възраст между седем и осем години. Специално внимание се обръща на нарушенията в развитието и поведението, които често се проявяват едва след като децата тръгнат на училище:

  • разстройство на хиперактивност с дефицит на внимание (ADHD)
  • Трудности при четене и правопис (дислексия)
  • Дискалкулия (дискалкулия)
  • Нарушения на двигателното развитие

Прегледът U10 е първият допълнителен профилактичен преглед, поради което разходите не се поемат от всички здравноосигурителни компании.

U10 преглед: Какво се прави?

Прегледът U10 включва следните тестове, които децата и родителите вече знаят от предишни прегледи:

  • Измерване на ръст, тегло и кръвно налягане
  • Общ физикален преглед с оценка на функцията на органа чрез слушане и палпация
  • Анализ на проба от урина
  • Тест за слух и зрение

Най-важната част от прегледа на U10: педиатърът провежда различни тестове с детето, за да определи училищната успеваемост, нарушения на вниманието и хиперактивност. Родителите получават и въпросник, в който се иска да оценят поведението на детето си в училище. Не на последно място, лекарят съветва родителите относно храненето и упражненията, използването на медиите, превенцията на насилието и управлението на стреса.

Какво е значението на прегледа U10?

Ако по време на прегледа U10 се установи дислексия и/или дискалкулия, лекарят съветва родителите относно възможните мерки за подкрепа. Често самите училища предлагат варианти за подкрепа на детето, например допълнителни помощни уроци със специални дидактически методи. Някои деца също получават компенсация за недостатъци на изпитите.

Лекарят може да обясни на родителите при прегледа U10 какви възможности за лечение са подходящи за тяхното дете.