Туберкулоза: Профилактика

За да се предотврати туберкулоза, трябва да се обърне внимание на намаляването рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Консумация на стимуланти
    • Тютюн (пушене)
  • Употреба на наркотици (интравенозно, т.е. чрез вена).

Свързани с болестта рискови фактори

  • Недохранване

Замърсяване на околната среда - интоксикации (отравяния)

  • Кварцов прах (прах, съдържащ кристален силициев диоксид (SiO2), силикоза → силико-туберкулоза).

Други рискови фактори

  • Хора с близък контакт със засегнати лица, които могат да предадат болестта. Такъв е случаят с нелекуваните туберкулоза или в първите седмици на туберкулостатик терапия.

Ваксинация

  • Понастоящем се препоръчва ваксинация срещу туберкулоза само в страни с високо разпространение на болестта (честота на заболяванията).

Наблюдение на туберкулозата

Наблюдението за туберкулоза се отнася до провеждането на скринингови прегледи във високорискови групи като хора, заразени с ХИВ или имигранти от страни, където има голямо разпространение. Този скрининг се извършва и на служители, които имат контакт с лица в риск от туберкулоза.