Туберкулоза: Или нещо друго? Диференциална диагноза

Дихателна система (J00-J99)

  • Белодробен абсцес
  • Белодробен емфизем (свръхнадуване на алвеолите)
  • Пневмония (пневмония)

Кръв, кръвотворни органи - имунната система (D50-D90).

Ендокринни, хранителни и метаболитни заболявания (E00-E90).

  • муковисцидоза (ZF) - генетично заболяване с автозомно-рецесивно наследство, характеризиращо се с производството на секрети в различни органи, които трябва да бъдат укротени.

Сърдечносъдова система (I00-I99).

  • Белодробен инфаркт

Инфекциозни и паразитни болести (A00-B99).

  • Аспергилом (инфекция с плесен).
  • Киста на ехинокок - тъканна кухина, причинена от лисица тения.
  • Frambösie - невенерическа инфекциозна болест, срещаща се в тропическите региони, принадлежаща към групата на тропическите трепонематози.
  • Абсцес на белия дроб

Новообразувания - туморни заболявания (C00-D48)

  • Бронхиален карцином (рак на белия дроб)

Наранявания, отравяния и други последици от външни причини (S00-T98).