Трихомонади: Диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.