Обучение за TCM | Традиционна китайска медицина - Наистина ли помага?

Обучение за TCM

В Германия всеки, който има разрешение да практикува медицина, може да вземе участие в обучението за ставане на терапевт на TCM. Това обикновено са лекари и алтернативни лекари. Обучението се предлага от различни институти и отнема различно време. Има основно обучение по TCM и разнообразни курсове за напреднали. Отделните стълбове на TCM могат да бъдат задълбочени поотделно и има други клонове и клонове на TCM, чиито техники могат да бъдат научени.

Oбобщение

Традиционна Китайска Медицина е концепция за лечение, разработена в продължение на няколко хиляди години, която вижда организма като цяло. Превенцията на заболяванията е особено важна. Болестта е (грубо казано) дисбалансът на Ци.

Чрез 5-те стълба на TCM (акупунктура, диететика, Qi Gong, Tuina и лекарствена терапия) на потока на Qi може да се повлияе и a баланс могат да бъдат възстановени в най-добрия случай. TCM става все по-важно в западната част здраве система за грижи. Най-доброто е научната ситуация по отношение на акупунктура, което се субсидира или дори се покрива от мнозина здраве застрахователни компании. TCM може да се практикува в Германия от лекари или алтернативни специалисти с подходящо обучение.