Разкъсано коляно на връзките - Упражнение 3

„Разтегляне на сухожилието“. Поставете засегнатия крак опъната на кота. Сега се опитайте да хванете стегнатия връх на стъпалото, като наклоните горната част на тялото.

Задръжте разтягането в задната част на вашия стегнат (сухожилие) за 10 секунди и повторете упражнението след кратка почивка. Продължете със следващото упражнение.