Разкъсано коляно на връзките - Упражнение 2

Мобилизация в отворената верига: Седнете на стол и поставете засегнатия крак върху подвижен предмет (топка Pezzi, бутилка, кофа). Издърпайте петата си към задните части и след това опънете коляно съединение отново напълно. Повторете това движение 20 пъти с 3 преминавания. Продължете със следващото упражнение.