Разкъсани връзки - Упражнение 1

Мобилизация в затворена верига: Застанете на едно крак върху твърда или нестабилна повърхност. От тази позиция можете да извършвате всички възможни движения. Например, правете малки наклони на коляното, използвайте стояща везна, напишете името си във въздуха с другия крак, застанете на своя предно стъпало.

Това трябва да създаде лека нестабилност, която след това можете да компенсирате. Можете да интегрирате това упражнение в ежедневието си. 2 минути на ден са напълно достатъчни. Продължете към следващото упражнение.