Хромозомите

Определение - Какво представляват хромозомите? Генетичният материал на клетката се съхранява под формата на ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) и нейните основи (аденин, тимин, гуанин и цитозин). Във всички еукариотни клетки (животни, растения, гъби) това присъства в клетъчното ядро ​​под формата на хромозоми. Хромозомата се състои от единична, кохерентна ДНК ... Хромозомите

Какви функции имат хромозомите? | Хромозоми

Какви функции имат хромозомите? Хромозомата, като организационна единица на нашия генетичен материал, служи преди всичко за осигуряване на равномерно разпределение на дублирания генетичен материал към дъщерните клетки по време на клетъчното делене. За тази цел си струва да разгледаме по -отблизо механизмите на клетъчното делене или клетката ... Какви функции имат хромозомите? | Хромозоми

Какъв е нормалният набор от хромозоми при хората? | Хромозоми

Какъв е нормалният набор от хромозоми при хората? Човешките клетки имат 22 независими от пола двойки хромозоми (автозоми) и две полови хромозоми (гонозоми), така че общо 46 хромозоми съставляват един набор от хромозоми. Автозомите обикновено присъстват по двойки. Хромозомите на двойка са сходни по форма и последователност на гените и ... Какъв е нормалният набор от хромозоми при хората? | Хромозоми

Какво е хромозомна аберация? | Хромозоми

Какво е хромозомна аберация? Структурната хромозомна аберация съответства основно на определението за хромозомна мутация (виж по -горе). Ако количеството генетичен материал остава същото и се разпределя само по различен начин, това се нарича балансирана аберация. Това често се извършва чрез транслокация, т.е. прехвърляне на хромозомен сегмент в друга хромозома. … Какво е хромозомна аберация? | Хромозоми

Какво представлява хромозомният анализ? | Хромозоми

Какво е хромозомен анализ? Хромозомният анализ е цитогенетичен метод, използван за откриване на числени или структурни хромозомни аберации. Такъв анализ би бил използван например в случаите на непосредствено съмнение за хромозомен синдром, т.е. малформации (дисморфии) или умствена изостаналост (изостаналост), но също така и при безплодие, редовни аборти (аборти), а също и някои видове ... Какво представлява хромозомният анализ? | Хромозоми

Може ли да се открие ревматизъм в генетичния тест? | Генетичен тест - кога е полезен?

Може ли да се открие ревматизъм в генетичния тест? Генетичната диагностика също играе все по -важна роля в ревматологията, тъй като нарастващите генетични характеристики се изследват като причинители на някои ревматични заболявания. Една от най-известните генетични характеристики, които често се свързват с ревматични заболявания, е „генът HLA B-27“. Включва се… Може ли да се открие ревматизъм в генетичния тест? | Генетичен тест - кога е полезен?

Оценете риска от тромбоза при генетичен тест? | Генетичен тест - кога е полезен?

Оценете риска от тромбоза в генетичен тест? Развитието на тромбоза винаги е многофакторно. Важни влияния върху развитието на тромбоза са ниската подвижност, намаленият приток на кръв във вените, тежкият дефицит на течности и повишената склонност към тромбоза поради различен кръвен състав. Многобройни компоненти в кръвта могат да бъдат променени, което ... Оценете риска от тромбоза при генетичен тест? | Генетичен тест - кога е полезен?

Генетичен тест - кога е полезен?

Определение - Какво е генетичен тест? Генетичните тестове играят все по -важна роля в съвременната медицина, тъй като могат да се използват като диагностични средства и за планиране на терапия на много заболявания. В генетичен тест се анализира генетичният материал на човек, за да се установи дали наследствените заболявания или други генетични дефекти са ... Генетичен тест - кога е полезен?

Тези наследствени заболявания могат да бъдат определени чрез генетично изследване | Генетичен тест - кога е полезен?

Тези наследствени заболявания могат да бъдат определени чрез генетично изследване Наследствените заболявания могат да имат много различни механизми на развитие и следователно могат да бъдат трудни за диагностициране. Има така наречените „моноаллелни“ генерични заболявания, които се задействат 100% от известен дефектен ген. От друга страна, няколко гена в комбинация могат да причинят болестта или генетичен ... Тези наследствени заболявания могат да бъдат определени чрез генетично изследване | Генетичен тест - кога е полезен?

Изпълнение | Генетичен тест - кога е полезен?

Прилагане Всеки, който иска да бъде направен генетичен тест, първо трябва да присъства на генетична консултация в Германия. Тук се извършва консултация с лекар, който е обучен по човешка генетика или има допълнителна квалификация. Има смисъл да помислите за родословното дърво у дома преди консултацията. Въпроси за… Изпълнение | Генетичен тест - кога е полезен?

Разходи за генетичен тест | Генетичен тест - кога е полезен?

Разходи за генетичен тест Цените могат да варират в зависимост от теста и доставчика. Средният генетичен тест струва между 150 и 200 евро. Цената обаче може да варира значително. Обикновено тестът за наследствени ракови мутации струва най -малко 1000 евро, но трябва да бъде покрит от здравно осигуряване, ако има доказан риск ... Разходи за генетичен тест | Генетичен тест - кога е полезен?

Рак на гърдата - Какво означава BRCA? | Генетичен тест - кога е полезен?

Рак на гърдата - какво означава BRCA? Ракът на гърдата е заболяване, което обикновено е многофакторно по произход. Това означава, че много вътрешни и външни обстоятелства допринасят за съвпадението на развитието на рак на гърдата. Анджелина Джоли е един от най -известните примери, при които генетична мутация увеличава риска от рак на гърдата. Тя имаше … Рак на гърдата - Какво означава BRCA? | Генетичен тест - кога е полезен?