Мобилизация на гръдния отдел на гръбначния стълб

Въведение В медицинските сестри мобилизацията е терминът, използван за описание на мерки, които служат за поддържане на мобилността на пациента. Мобилизацията има за цел да попречи на пациента да загуби своята физическа и психологическа независимост поради ограничения на движението. Физиотерапевтите често работят в тясно сътрудничество с медицинския персонал. Гръдният гръбначен стълб може да бъде мобилизиран с помощта на ... Мобилизация на гръдния отдел на гръбначния стълб

Укрепващи упражнения | Мобилизация на гръдния отдел на гръбначния стълб

Упражнения за укрепване Следните упражнения служат за укрепване на мускулите. Повторете упражненията между 10 и 20 пъти. Направете няколко комплекта упражнения (поне 3). Опора за стената: Притиснете ръцете си към стената около ширината на раменете и на височината на раменете. Сега изпълнете лицеви опори на стената. - Направете следващото упражнение в легнало положение. … Укрепващи упражнения | Мобилизация на гръдния отдел на гръбначния стълб