Системна терапия: подход, ефекти и целесъобразност

Какво представлява системната терапия? Системната терапия разглежда хората като част от система. Всички хора в една система са пряко свързани помежду си – например в семейство, партньорство, училище или работно място. Следователно промените в системата засягат всички членове. Дисфункционалните взаимоотношения или неблагоприятните комуникационни модели в рамките на системата могат да повлияят на психичното здраве на индивида... Системна терапия: подход, ефекти и целесъобразност