Контузия на гръдната кост

Определение Синините на гръдната кост (гръдни контузии) са причинени от пряка и тъпа травма. Директната травма може да бъде например удар директно в гръдната кост. По време на тази травма тъканта се натъртва. Синини, подуване или синини могат да станат видими. Кожата обаче не е видимо повредена. Натъртване на гръдната кост може ... Контузия на гръдната кост

Терапия | Контузия на гръдната кост

Терапия Ако се подозира контузия, текущата дейност (спорт) трябва незабавно да се прекъсне. Охлаждането на зоната може да бъде много полезно. . За това могат да се използват охлаждащи батерии или лед. Ледът обаче никога не трябва да се поставя директно върху кожата, тъй като силната настинка може да причини наранявания на кожата и тъканите! Лекуващият лекар… Терапия | Контузия на гръдната кост