Излагане на лъчение на компютърна томография

По време на компютърната томография радиацията причинява висока радиационна експозиция. В сравнение с рентгеновите лъчи, тази радиационна експозиция е особено висока и следователно по-опасна от рентгеновото изследване. Въпреки това компютърната томография (КТ за кратко) предлага много предимства пред рентгеновите лъчи. От една страна, могат да бъдат направени изображения на тялото в напречен разрез, а от друга, ... Излагане на лъчение на компютърна томография

Желание да имаш деца | Излагане на лъчение на компютърна томография

Желание да имате деца Изображение, направено с помощта на компютърна томография, винаги води до висока радиационна експозиция. Поради тази причина компютърната томография трябва да се извършва само по време на бременност при абсолютна спешност, тъй като все още не е известно днес какви биха били ефектите върху нероденото дете. Изчислява се изключение ... Желание да имаш деца | Излагане на лъчение на компютърна томография