Етапи на ХОББ

Въведение ХОББ е хронично обструктивно белодробно заболяване. В зависимост от тежестта на заболяването могат да се разграничат различни стадии на ХОББ. Класифицирането на етапи дава на лекарите информация за здравословното състояние на пациента и симптомите и хода на заболяването. Това им помага да вземат решение какви мерки за лечение са необходими. Един от … Етапи на ХОББ

Класификация GOLD | Етапи на ХОББ

GOLD класификация Глобалната инициатива за обструктивна белодробна болест (GOLD) класифицира белодробната болест ХОББ в четири степени на тежест. Състоянието се определя чрез спирометрия, използвайки определени параметри на белодробната функция, едносекундния капацитет (FEV1) и индекса на Тифно. Освен това тежестта на симптомите и броят на предходните остри пристъпи (обостряния) са важни за ... Класификация GOLD | Етапи на ХОББ

Диагностика на белодробната функция при бронхиална астма

Бронхиалната астма е хронично възпалително заболяване на дихателните пътища, което е свързано с обструкция, пристъпи на задух и спазми на бронхиалните мускули. Бронхиалната астма може да има различни причини, така че алергичната астма може да се разграничи от неалергичната астма. Това играе важна роля както в диагностиката, така и в терапията. … Диагностика на белодробната функция при бронхиална астма

Тест за белодробна функция за астма | Диагностика на белодробната функция при бронхиална астма

Тест за белодробна функция за астма Клиничните симптоми обикновено са вече решаващи при диагностицирането на астма. Тук се използват тестове за белодробна функция, за да се прецени точно текущата белодробна функция и да се следи хода на терапията. Обикновено се извършват различни тестове за определяне на различни белодробни (белодробни) параметри. Те включват, наред с други: Общите ... Тест за белодробна функция за астма | Диагностика на белодробната функция при бронхиална астма