Суицидност: причини, симптоми, помощ

Кратък преглед Суицидност – Определение: Суицидността се отнася до преживяването и поведението, насочени към умишлено причиняване на собствената смърт. Възможни са различни форми и фази. Причини и рискови фактори: главно психични заболявания, но също и самоубийства или опити за самоубийство в семейството, собствени опити за самоубийство в миналото, стресови житейски ситуации или събития, възраст, тежки физически ... Суицидност: причини, симптоми, помощ