Магнитно-резонансна холангиопанкреатография: лечение, ефекти и рискове

Магнитно -резонансната холангиопанкреатография е метод за радиологично изследване, който дава диагностични резултати за областта на вътрешните болести. Той осигурява изобразяване на каналите на жлъчния мехур и панкреаса и може да открие образуване на камъни, възпаление или образуване на нова тъкан. Тъй като е неинвазивен и не използва контрастни вещества, изследването е с много нисък риск. Какво … Магнитно-резонансна холангиопанкреатография: лечение, ефекти и рискове