Мадона пръст: причини, лечение и помощ

Пръстите на Мадона са тънки, удължени пръсти, които са симптом на първостепенно състояние. Това е вариант на арахнодактилия, който често се среща при склеродактилия. Лечението на пръстите на мадоната зависи от основната причина, но обикновено включва физиотерапевтични стъпки за запазване на пълен или частичен обхват на движение. Какво представляват пръстите на Мадона? … Мадона пръст: причини, лечение и помощ