Дефицит на холинестераза

Определение - Какво е дефицит на холинестераза? Холинестеразата е ензим (вещество, което ускорява химичните реакции в организма, обикновено протеин) и се произвежда в черния дроб. Той играе важна роля в предаването на импулси от нервите, например към мускулите (виж: Моторна крайна плоча). Ако черният дроб е повреден от ... Дефицит на холинестераза

Ефекти на дефицита на холинестераза под местна упойка | Дефицит на холинестераза

Ефекти от дефицита на холинестераза при локална анестезия При локална анестезия дефицитът на холинестераза води до по -бавно разграждане на някои локални анестетици. Това води до продължителна анестезия на региона, но фактът, че лекарството има по -голяма продължителност на действие в организма, също може да доведе до по -нататъшна страна ... Ефекти на дефицита на холинестераза под местна упойка | Дефицит на холинестераза