Последици от инфаркт: Живот след това

Кратък преглед Последици от инфаркт: сърдечна аритмия, остра или хронична сърдечна недостатъчност, предсърдно или камерно мъждене, разкъсване на сърдечна стена, аневризми, образуване на кръвни съсиреци, емболии, инсулт, психични разстройства (депресия) Рехабилитация след инфаркт: три- фазата на рехабилитация се провежда стационарно в клиниката или амбулаторно в рехабилитационен център; на... Последици от инфаркт: Живот след това