Подвидове рак на гърдата

Синоними в по-широк смисъл Карцином на гърдата, Ca-гърдата, инвазивен дуктален карцином на гърдата, инвазивен лобуларен карцином на гърдата, възпалителен карцином на гърдата, болест на Paget, карцином in situ Равен ли е ракът на гърдата с рака на гърдата? По принцип има много различни видове рак на гърдата, в зависимост от типа клетка, от която първоначално се е развил ракът. Някои от… Подвидове рак на гърдата

Прогностичен индекс на Van Nuys | Подвидове рак на гърдата

Прогнозен индекс на Van Nuys За да може да се прецени дали има риск от рецидив след DCIS терапия, е установен прогностичният индекс на Van Nuys: В този индекс се вземат предвид и оценяват различни характеристики с точкова система, включително размера на района, степента на диференциация (степенуване) и ... Прогностичен индекс на Van Nuys | Подвидове рак на гърдата

Специална форма на карцином in situ | Подвидове рак на гърдата

Специална форма на карцином in situ Специална форма на DCIS е карциномът на Paget, наричан още болест на Paget на зърното. Ако DCIS се намира близо до зърното, той може да се разпространи по кожата на зърното и да доведе до възпаление със секрет и подуване. Болестта на зърното на Paget не трябва да се бърка ... Специална форма на карцином in situ | Подвидове рак на гърдата

Възпалителен карцином на гърдата | Подвидове рак на гърдата

Възпалителен карцином на гърдата Възпалителният карцином на гърдата е изключително рядък и представлява около 1 - 4 % от всички случаи на рак на гърдата. Тук дифузен растеж на ракови клетки се случва по протежение на лимфните съдове на кожата. Симптомите, които възникват, са например зачервяване, прегряване или портокалова кора (вижте също: Откриване на рак на гърдата). По този начин възпалителните гърди ... Възпалителен карцином на гърдата | Подвидове рак на гърдата

Какви са шансовете за лечение на отделните видове рак на гърдата? | Подвидове рак на гърдата

Какви са шансовете за излекуване на отделните видове рак на гърдата? Трудно е да се предвидят шансовете за излекуване конкретно за всеки вид рак на гърдата, тъй като взаимодействието на много фактори в крайна сметка е решаващо за прогнозата на рака на гърдата. Прави се разграничение между така наречените благоприятни и неблагоприятни фактори, които са пряко ... Какви са шансовете за лечение на отделните видове рак на гърдата? | Подвидове рак на гърдата

TNM за рак на гърдата | Подвидове рак на гърдата

TNM за рак на гърдата Класификацията на TNM е разделена на три области, където "T" означава размера на тумора, "N" за броя на засегнатите лимфни възли и "M" за отдалечени метастази. Точната спецификация във всяка категория позволява добра прогноза и в същото време определя възможностите за лечение. … TNM за рак на гърдата | Подвидове рак на гърдата

Какво представляват агресивните ракови заболявания на гърдата? | Подвидове рак на гърдата

Какво представляват агресивните видове рак на гърдата? Някои видове рак на гърдата са класифицирани като по -скоро агресивни, или защото реагират слабо на терапията, или защото имат склонност да метастазират след кратко време. Точната класификация на рака на гърдата обаче е много сложна и се основава на различни прогностично значими фактори. Следователно общите твърдения трябва само ... Какво представляват агресивните ракови заболявания на гърдата? | Подвидове рак на гърдата