Хроматиново

Определение Хроматинът е структурата, в която е опакована ДНК, т.е. генетичната информация. Хроматинът се състои от една страна от ДНК, а от друга страна от различни протеини. Функцията на хроматина е плътната опаковка на ДНК. Тази опаковка е необходима, защото ДНК като такава би била твърде много ... Хроматиново

Какви са хроматиновите нишки? | Хроматин

Какви са хроматиновите влакна? Хроматиновите нишки са структурите, състоящи се от ДНК и протеините на хроматина. ДНК като такава е много дълга структура. ДНК се състои от градивни елементи, които са подредени в определен ред и по този начин съхраняват генетичната информация. Тъй като ДНК е обвита около хистоните, ... Какви са хроматиновите нишки? | Хроматин