Здравен коучинг - подкрепа за вас!

Какво е здравен коучинг? В здравния коучинг вместо лекари или терапевти хората се съветват и информират от здравен треньор по отношение на здравословния начин на живот. Често това се предхожда от посещение на лекар, който препоръчва посещение при здравния треньор. В процеса на обучение, човекът се разглежда цялостно -… Здравен коучинг - подкрепа за вас!

Това е целта на здравния коучинг? | Здравен коучинг - подкрепа за вас!

Това ли е целта на здравния коучинг? Целта на здравния коучинг е, след задълбочен анализ на условията на труд и живот на клиента, да обучи клиента да се справя със стресови фактори и да му осигури подкрепящи фактори, така че клиентът да почувства повече здраве и удовлетворение в живота си. За да… Това е целта на здравния коучинг? | Здравен коучинг - подкрепа за вас!