Хаптоглобин: какво означава лабораторната стойност

Какво е хаптоглобин? Хаптоглобинът е важен протеин в кръвната плазма и се произвежда главно в черния дроб. Той служи от една страна като транспортен протеин за хемоглобина, а от друга като т. нар. протеин на острата фаза: Транспортер за хемоглобин Протеин на острата фаза Протеините на острата фаза се произвеждат от тялото като... Хаптоглобин: какво означава лабораторната стойност