Апоптоза: Функция, задачи, роля и болести

При ендогенна апоптоза тялото инициира клетъчна смърт на отделни клетки от собственото си тяло. Във всеки организъм този процес протича, за да се освободи тялото от болни, опасни и вече ненужни клетки. Нарушенията в собствената апоптоза на организма могат да доведат до различни заболявания като рак или автоимунни заболявания. Какво е апоптоза? … Апоптоза: Функция, задачи, роля и болести

Хромозомите

Определение - Какво представляват хромозомите? Генетичният материал на клетката се съхранява под формата на ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) и нейните основи (аденин, тимин, гуанин и цитозин). Във всички еукариотни клетки (животни, растения, гъби) това присъства в клетъчното ядро ​​под формата на хромозоми. Хромозомата се състои от единична, кохерентна ДНК ... Хромозомите

Какви функции имат хромозомите? | Хромозоми

Какви функции имат хромозомите? Хромозомата, като организационна единица на нашия генетичен материал, служи преди всичко за осигуряване на равномерно разпределение на дублирания генетичен материал към дъщерните клетки по време на клетъчното делене. За тази цел си струва да разгледаме по -отблизо механизмите на клетъчното делене или клетката ... Какви функции имат хромозомите? | Хромозоми

Какъв е нормалният набор от хромозоми при хората? | Хромозоми

Какъв е нормалният набор от хромозоми при хората? Човешките клетки имат 22 независими от пола двойки хромозоми (автозоми) и две полови хромозоми (гонозоми), така че общо 46 хромозоми съставляват един набор от хромозоми. Автозомите обикновено присъстват по двойки. Хромозомите на двойка са сходни по форма и последователност на гените и ... Какъв е нормалният набор от хромозоми при хората? | Хромозоми

Какво е хромозомна аберация? | Хромозоми

Какво е хромозомна аберация? Структурната хромозомна аберация съответства основно на определението за хромозомна мутация (виж по -горе). Ако количеството генетичен материал остава същото и се разпределя само по различен начин, това се нарича балансирана аберация. Това често се извършва чрез транслокация, т.е. прехвърляне на хромозомен сегмент в друга хромозома. … Какво е хромозомна аберация? | Хромозоми

Какво представлява хромозомният анализ? | Хромозоми

Какво е хромозомен анализ? Хромозомният анализ е цитогенетичен метод, използван за откриване на числени или структурни хромозомни аберации. Такъв анализ би бил използван например в случаите на непосредствено съмнение за хромозомен синдром, т.е. малформации (дисморфии) или умствена изостаналост (изостаналост), но също така и при безплодие, редовни аборти (аборти), а също и някои видове ... Какво представлява хромозомният анализ? | Хромозоми

Prophase: Функция, задачи, роля и болести

Митозата протича в няколко фази. Сред тях профазата представлява началото на митозата. Нарушенията в процеса на профаза предотвратяват инициирането на клетъчно делене. Какво е профаза? И митозата, и мейозата започват с профаза. И в двата случая се случва клетъчно делене. Въпреки това, докато в митозата идентичният генетичен материал се предава на дъщерните клетки, ... Prophase: Функция, задачи, роля и болести

Наследственост: Функция, задачи, роля и болести

Наследствеността е причина децата да приличат на своите роднини. В рамките на сложни процеси различни характеристики се предават на потомците чрез хромозомите. В процеса два израза за всяка черта винаги се срещат чрез майката и бащата. Какво е наследственост? Хората имат 46 хромозоми. Хромозомите са носители на ДНК, върху която всички ... Наследственост: Функция, задачи, роля и болести

Тъкани: Структура, функция и болести

Цялото човешко тяло се състои от вода и съединение от химични компоненти. Важни градивни елементи са клетките, така наречените свещи на тялото. Колекция от диференцирани клетки съставлява тъканта, като клетките изпълняват задачи, подобни на самата тъкан, за да позволят процесите на тялото и да образуват необходимите ... Тъкани: Структура, функция и болести

смекчен израз

Определение Мейозата е специална форма на ядрено деление и се нарича още деление на зрялост. Той съдържа две деления, които превръщат диплоидната клетка майка в четири хаплоидни дъщерни клетки. Всяка от тези дъщерни клетки съдържа 1-хроматидна хромозома и не е идентична. Тези дъщерни клетки са необходими за сексуално размножаване. Въведение При мъжете зародишът ... смекчен израз

Каква е разликата с митозата? | Мейоза

Каква е разликата с митозата? Мейозата е много подобна на митозата по отношение на второто мейотично разделение, но има някои разлики между двете ядрени дивизии. Резултатът от мейозата са зародишните клетки с прост набор от хромозоми, които са подходящи за сексуално размножаване. При митоза идентични дъщерни клетки с ... Каква е разликата с митозата? | Мейоза

Как възниква тризомия 21? | Мейоза

Как възниква тризомия 21? Тризомия 21 е заболяване, причинено от тройното присъствие на 21 -ва хромозома. В здравите клетки хромозомите се дублират, така че човешкото същество има общо 46 хромозоми. Пациент с тризомия 21 има 47 хромозоми и страда от синдром на Даун. Тройното присъствие на… Как възниква тризомия 21? | Мейоза