Clont®

Въведение Clont® е търговското наименование на антибиотика метронидазол. Начин на действие Както всеки антибиотик, той уврежда определени бактерии. Ефектът на Clont® зависи от липсата на кислород: той може да има увреждащ ефект само върху ДНК на клетките, ако няма кислород в околната среда. Следователно той работи само върху ... Clont®