Лична карта за инвалидност – Кой има право?

Кой има право? В Германия всеки, който може да докаже степен на увреждане (GdB) от най-малко 50 процента, се счита за тежко увреден (съгласно Германския кодекс за социално осигуряване IX) и има право на пропуск за лице с тежки увреждания. GdB се определя според това как здравословните увреждания влияят на ежедневието. То е … Лична карта за инвалидност – Кой има право?