Етапи на ХОББ

Въведение ХОББ е хронично обструктивно белодробно заболяване. В зависимост от тежестта на заболяването могат да се разграничат различни стадии на ХОББ. Класифицирането на етапи дава на лекарите информация за здравословното състояние на пациента и симптомите и хода на заболяването. Това им помага да вземат решение какви мерки за лечение са необходими. Един от … Етапи на ХОББ

Класификация GOLD | Етапи на ХОББ

GOLD класификация Глобалната инициатива за обструктивна белодробна болест (GOLD) класифицира белодробната болест ХОББ в четири степени на тежест. Състоянието се определя чрез спирометрия, използвайки определени параметри на белодробната функция, едносекундния капацитет (FEV1) и индекса на Тифно. Освен това тежестта на симптомите и броят на предходните остри пристъпи (обостряния) са важни за ... Класификация GOLD | Етапи на ХОББ