Лечение на синдром на изгаряне

Изгарянето е състояние, което се задейства единствено от лошото поведение на пациента. Затова е много важно да се започне с този проблем и да се промени поведението на пациента, тъй като това е единственият начин за постигане на успешна терапия. Следователно поведенческата терапия е една от най -важните форми на терапия за синдрома на прегаряне. Поведенчески… Лечение на синдром на изгаряне

Продължителност на лечението | Лечение на синдром на изгаряне

Продължителност на лечението Лечението на прегаряне има различна продължителност в зависимост от пациента. Продължителността на лечението на изгаряне зависи не само от тежестта на прегарянето, но и от желанието на пациента да сътрудничи (спазване на изискванията) и оставащия капацитет (устойчивост). Освен това всеки пациент реагира различно на лечението на прегаряне ... Продължителност на лечението | Лечение на синдром на изгаряне