Фази на синдрома на изгарянето

Терминът „изгаряне“ идва от английския език и означава „да изгоря“. Синдромът на прегаряне е резултат от прогресивно състояние на емоционално изгаряне. Това се дължи на силен стрес на работното място или другаде и произтичащите от това трудни житейски обстоятелства. Изгарянето официално не се счита за болест, но може да доведе до такива ... Фази на синдрома на изгарянето