Изгаряне отзад

Въведение Изгарянето на гърба е симптом, който може да бъде причинен от много различни заболявания. Това е субективно възприемано усещане, което страдащите описват като повърхностно усещане за парене под кожата или като по-дълбоко лежаща болка. Терминът изгаряне служи като качествено описание на вида болка. За да се изясни причината, допълнителни симптоми ... Изгаряне отзад

Диагноза | Изгаряне отзад

Диагностика При търсене на диагноза при наличие на парене в гърба трябва да се вземат предвид много различни заболявания. Подробна анамнеза може да предостави на лекаря информация, която може да даде първоначална индикация за причините за оплакванията. Симптомите могат да произхождат от мускулите, нервите, костите или ... Диагноза | Изгаряне отзад