Спонгиформна енцефалопатия по говедата

Какво представлява спонгиформната енцефалопатия по говедата? Спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ), подобно на другите трансмисивни спонгиформни мозъчни заболявания, се причинява от приони. Това са неправилно нагънати протеини, които се отлагат предимно в нервните клетки и по този начин увреждат мозъка. Патогените на СЕГ се считат за опасни, наред с други неща, защото лесно преминават така наречената видова бариера и заразяват... Спонгиформна енцефалопатия по говедата