Тестът на Кумбс

Какво е тест на Coombs? Тестът на Coombs се използва за откриване на антитела срещу червени кръвни клетки (еритроцити). За определяне на антителата се използва т. Нар. Coombs серум. Получава се от серума на зайци и се сенсибилизира към човешки антитела. Тестът се използва при предполагаеми случаи на хемолитична анемия, резус ... Тестът на Кумбс

Процедурата | Тестът на Кумбс

Процедурата Ако се извърши директен тест на Coombs, червените кръвни клетки се филтрират от кръвта на пациента. Трябва да се провери дали върху тях има антитела от типа IgG, които причиняват хемолитична анемия или несъвместимост на кръвната група в организма. Серумът на Coombs съдържа антитела срещу човешки IgG антитела. … Процедурата | Тестът на Кумбс