Твърде много натрий (хипернатриемия): Профилактика

За да се предотврати хипернатриемия (излишък натрий), трябва да се обърне внимание на намаляването на индивидуалното рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Диета
    • Намален прием на течности
    • Голям прием на натрий и готварска сол
    • Недостиг на микроелементи (жизненоважни вещества) - калий