Зависимост от тютюна: Превенция

За да се предотврати психични и поведенчески разстройства причинено от тютюн, трябва да се обърне внимание на намаляването рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори, които могат да предизвикат употребата на тютюн:

 • Психо-социална ситуация
  • Любопитство
  • Стрес
  • Социално укрепване като интеграция в групи

Вторична профилактика

 • Белодробна функция: увеличената консумация на плодове (ябълки и банани) и домати е свързана с по-бавен спад на капацитета за издишване с една секунда (FEV1) и принудителния жизненоважен капацитет (FVC): на терцил прием, увеличение с
  • 3.59 ml / година по-малко намаление на стойността на FEV1
  • 3.69 ml / година по-нисък спад на FVC

  Най-голяма полза получиха бившите пушачи.