Тиреоидит (възпаление на щитовидната жлеза): Диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.

  • Ултрасонография на щитовидната жлеза (ултразвуково изследване на щитовидната жлеза) - като основен преглед за определяне на размера и обема на щитовидната жлеза, както и всякакви структурни промени като възли; ако е необходимо, с тънкоиглена биопсия [автоимунен тиреоидит (AIT): беден на ехо паренхим („тъкан“) с намалена васкуларизация (съдова рисунка) или, в допълнение, в случай на продължителен AIT, нехомогенен паренхим и наличие на малка щитовидна жлеза сила на звука]

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, лабораторна диагностика и задължително диагностика на медицински изделия - за диференциално диагностично изясняване.