Терапия | Симптоми на инсулт

Терапия

Първо и най-важно е да се премахне тромбът възможно най-бързо: високо кръвно налягане, който е основен рисков фактор за инсулти, също се контролира от лекарства. За да се предотвратят по-нататъшни инсулти, на пациента се дава постоянно антикоагулантно лекарство. В случай на мозъчни кръвоизливи например се извършват хирургични интервенции за облекчаване на налягането в мозък.

Острото лечение на a удар се извършва в инсулт, създаден за тази цел. След лечението на пациента в удар единица и неговата състояние отново е стабилен, започва рехабилитация. Дефицити в резултат на удар изискват интензивна терапия, състояща се от различни терапевтични мерки.

Пациентът трябва не само да подобри своето състояние и да се подготви за вкъщи, но също така да предприеме профилактични мерки за подобряване на начина си на живот. Всичко това го учат в рехабилитация. Пациентът трябва да се научи да води здравословен начин на живот, за да сведе до минимум рисковите фактори за инсулт.

  • Това може да се постигне чрез систематична тромболиза
  • Механична тромбектомия чрез катетър

Като херния, мозък се нуждае от време, за да се научи и да подобри загубените функции.

Поради тази причина извънболничната помощ често се свързва след рехабилитация. Такива амбулаторни терапии се извършват чрез физиотерапия, трудова терапия или логопедия, в зависимост от симптомите на пациента. Чрез редовно обучение с терапевти, състояние на пациента трябва да се поддържа и подобрява.

Ако клетките в мозък вече са умрели, те вече не могат да се регенерират. Околните структури в мозъка обаче могат до известна степен да научат и да заменят тези функции. Това прави обучението важно за повторното обучение. Можете да намерите по-изчерпателна информация на тези страници:

  • Физиотерапия при инсулт
  • Упражнения за удар

Последствия

Тази статия може също да ви интересува: „Спастичност след инсулт ”.

  • Ако инсултът е лек, дефицитите могат да бъдат значително сведени до минимум или да изчезнат напълно. По този начин след месеци на пациента не може да се види нищо.

    Въпреки това, дори леки ограничения в някои способности могат да останат.

  • Ако има сериозно увреждане на мозъка, състоянието на пациента също ще се влоши. Това може да стигне до нуждата от грижи или a кома. Това означава, че пациентът вече не може да се справи с ежедневието без външна помощ. Парализата на определени крайници, както и масивните проблеми с говора и мисленето затрудняват пациента да се грижи за себе си.
  • Ако инсултът се е проявил спорадично в няколко симптома, пациентът е снабден с инструменти, които да му помогнат да остане възможно най-независим.