Батутът | Физиотерапевтични упражнения на глезенната става

Батутът

Околните мускули на глезен ставите са функционално добре укрепени на батута поради преобладаващата нестабилност.

  1. Застанете на батута до бедрата и приклекнете няколко пъти. Уверете се, че коленете не са насочени към върховете на краката.
  2. Марширане нагоре и надолу на място, променяща се и нарастваща скорост.
  3. Скачане нагоре и надолу, двукрак и еднокрак
  4. Физиотерапевтът подава топка или нещо подобно по време на различните упражнения

Упражнения за прасеца

Пациентът седи облегнат на стена, колене и ханш, свити под прав ъгъл, и ръце, опряни в бедрата. Краката имат контакт с пода само с петата. От тази позиция пациентът трябва да отведе пръстите на краката до пода и след това да се върне в изходна позиция.

10 до 14 повторения. Пациентът е леко сгънат в еднокраката стойка и трябва да се натисне над крака, високо в стойката. Подобрение може да бъде привеждането на крака в положение на върха на крака и след това да се избута нагоре.